През 2021г. Професионална гимназия по каменообработване-с. Кунино празнува своята 100-годишнина!