ФБМ чрез сдружение "Бъдин" дарява на МБАЛ Св. Петка  Видин 112 многократни защитни костюми и дезифектанти на общата стойност 2 827,95 лв.

1. 120 флакона спирт ADVA 70% за дезинфекция на ръце.

2. 15 литра Спирт ADVA  95 % - 15 флакона от по 1 литър за дезинфекция на повърхности.

3. 100 флакона по 100 милиритра Антибактериален гел ADVA.

Инициатор: 
Ориент: