На 25 март 2020 братята от ложа „Сила“ дариха на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов 1000 броя предпазни маски за многократна употреба. В своето писмо до ръководството на болницата те подчертават: „Нашата изрична воля е маските да достигнат до медицинския персонал на болницата, които въпреки трудностите, с които се борят всеки ден, се изправят с кураж и професионализъм в борбата срещу COVID-19. Смятаме, че тяхната жертвоготовност и самоотверженост заслужават подкрепа и адмирации от цялото общество, в т.ч. и от нас като масони.