Братята от СЛ „Сила“ със скромен акт на дарение, предоставихме безвъзмездно на болница „Пирогов“ 1000 (хиляда) броя предпазни маски за лице за многократна употреба.

Нашата изрична воля беше маските да достигнат до медицинския персонал на болницата, които въпреки трудностите, с които се борят всеки ден, се изправят с кураж и професионализъм в борбата срещу COVID-19.

Смятаме, че тяхната жертвоготовност и самоотверженост заслужават подкрепа и адмирации от цялото общество, в т.ч. и от нас  масоните.

Инициатор: 
Ориент: