Дарение от Ложа Захари Стоянов София  на Медицински център "Св. Пантелеймон", гр. София,

100 броя медицински предпазни шлемове на стойност 1500 лв.

Ориент: