Братя от ложа "Светлина 92" помогнаха със сумата от 400 лв, преведени на сметката на  Сити Марк Арт Център.