СЛ Съгласие проведе дарителската кампания, насочена към нуждите на клиниката по Психиатрия към ВМА. Сградата, в която се намира психиатричното отделение е преоборудвана за инфекциозно отделение и това наложи строги защитни мерки за останалите отделения. Със събраните средства в размер на 3792.90 лв. са закупени и дарени  60 бр. защитни облекла, 30 бр. защитни шлемове, като остатъкът от 1988.70 лв. ще бъде предоставени за консумативи на клиниката.

Инициатор: 
Ориент: