Братя , от СЛ "Св. Климент Охридски", Ориент Бургас правят дарение за борба с пандемията на УМБАЛ - Бургас на стойност 36 360 лв. В началото на м. май ще бъде доставен (в момента е на пристанището в Амстердам) микропроцесорен респиратор модел CrossVent 3+, производство на Bio-Med Devices Inc. (САЩ) за дихателна реанимация на деца и възрастни. Доставката включва гаранционен и извънгаранционен сервиз и обучение на персонала за работа с апаратурата

Ориент: