СЛ "Розата на Тракия" направи дарение към интензивното отделение на Университетска болница гр. Стара Загора :

10 перфузори  (за 24 часово инжектиране на различни медикаменти) на стойност над 20 000 лв.

Инициатор: