На 23.03.2020г.  ложа „Яйла“  даде ход на кампанията, с думите: „Времената, до които доживяхме ни изправят пред изпитание. Всички преживяваме тежки и трудни моменти, но най-тежко е на тези, които се нуждаят от лечение в този момент“.

Откри се временен фонд за набиране на средства, като всеки от братята направи дарение според възможностите си и желанието си. Средствата се използваха за подпомагане на МБАЛ – град Добрич. Срокът на кампанията, беше до 03.04.2020г.

Събрани бяха 7935 лева, като с тях са закупени (за МБАЛ – Добрич АД):

-Система за комуникация на пациенти с лекуващ лекар – 1 бр.

-Инфузионни стойки – 10 бр.

-Еднократни защитни облекла – 300 бр.

-Кошове за защитни облекла – 3 бр.

-Защитни шлемове – 12 бр.

-Ларингоскоп – 1 бр.

Инициатор: 
Ориент: