Финансова помощ за УМБАЛСМ "Пирогов"

Братя от Ложа „Светлина София“ 94, които лично са извършили дарение или са спомогнали за извършване на дарение в борбата с кризата от пандемията Covid-19:

- Брат С. М. – 6500 лв. дарение за УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

- Брат П. П. – 25000 лв. дарение за УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов

- Брат З. П. – съдействие за насочване на дарение от 2000 евро към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ от Международния Фонд за Устойчив Мир и Развитие. 

Братя от Ложа  „Хармония"

- Брат М. М.2500лв. дарение за УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Ориент: