Братята от ложа „Сговор 92“ закупиха и дариха на „Клиниката по урология“ при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 375 бр. професионални защитни респираторни маски за многократна употреба KN 95 на обща стойност 1800 лв.

Инициатор: 
Ориент: