Във връзка с апела, за участие на братята в благотворителни акции, искам да  информирам, че братята от ложа „Круни“, съвместно с Клубове Лайънс- и Ротари-Добрич участваха в кампания, за закупуване на Кръвен газ-анализатор, за МБАЛ Добрич.

По мнението на ръководството на болницата, това е съвременен уред, който много рязко може да увеличи качеството на кръвните изследвания, важен етап в борбата с Пандемията в момента. Той ще се използва интензивно и след нейния край.

Вчера бяха преведени 15000 (петнадесет хиляди) лева, по сметката на МБАЛ-Добрич. За съжаление се оказа, че болниците нямат право, да ползват данъчен кредит, за закупуване на медицинска техника. Това е парадокс, как ли биха работили без съвременно оборудване ?!?  Така или иначе ще се наложи да се съберат и средства за ДДС.

Инициатор: 
Ориент: