От няколко дни

е домакин на летен пленер с участието на студенти от Националната художествена академия.

подкрепи със средства организацията и провеждането на творческото събитие.

Тази събота (03.08) готовите произведения ще бъдат представени в изложба на открито в двора на каменоделното училище. А една част от скулптурните фигури и картини ще може да закупите на традиционния Благотворителен бал на

през месец декември. Очакваме ви!